DEMO

Velkommen til julekalender for tillitsvalgte!

Svar på ulike tillitsvalgt-spørsmål, og du kan vinne fine premier. :)
I hvilke situasjoner tas «tvungen mekling» i bruk?
Dagens premie

Bli sett i tide - dagens premier er tre reflekssekker.

{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt

Luke er avsluttet

Riktig svar: Hvis partene ikke greier å forhandle seg fram til enighet, kan de gå til streik eller lockout. Men før de kan gjøre det er de er pålagt å forsøke mekling. Dette kalles tvungen mekling.


Vilkår

- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.
- Deltageren samtykker til at den registrerte e-postadressen blir lagret og vil kunne bli behandlet og brukt i forbindelse med å informere om konkurranseholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.